Η Εταιρεία PESTECH δραστηριοποιείται από το 2003 με έδρα τη Θεσσαλονίκη στο χώρο των υγειονομικών εφαρμογών και πιο συγκεκριμένα

Απεντομώσεις ,  Απολυμάνσεις , Μυοκτονίες .

Η εταιρεία PESTECH ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης (IMP) , εξασφαλίζοντας τον ορθό και συστηματικό τρόπο αντιμετώπισης των παρασίτων, καλύπτοντας την υποχρεωτική οδηγία 89/397/ΕΟΚ (HACCP) που αναφέρεται στον έλεγχο καταστημάτων και εργαστηριών τροφίμων.

Ακόμη η εταιρεία PESTECH είναι πιστοποιημένη με

  • ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας Υπηρεσιών
  • ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
  • CEPA 16636 Requirements and competences for the provision of pest managment services

Σήμερα η εταιρεία PESTECH δραστηριοποιείται  πέρα από τη Θεσσαλονίκη και στη  Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά,Κοζάνη,Φλώρινα).