ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ

Η οικολογική απώθηση ερπετών και φιδιών πραγματοποιείται  με τη χρήση σκευασμάτων που τοποθετούνται σε κύριες θέσεις ή περιμετρικά  της περιοχής μου παρατηρήθηκε η κινητικότητα των ερπετών ή φιδιών. Έπειτα από επιθεώρηση  του χώρου και ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος,  ο εξειδικευμένος επιστήμονας, προτείνει το καλύτερο τρόπο για την προστασίας σας.

Όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται έχουν έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων και από τον Ε.Ο.Φ. Οι εφαρμογές  είναι ακίνδυνες για τους ανθρώπους και τα ζώα καθώς πραγματοποιούνται με ασφάλεια από ειδικό επιστήμονα.