ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ / FUMIGATION

Η Μέθοδος fumigation  εφαρμόζεται όταν τα παράσιτα είναι εντοπισμένα σε περιοχές που είναι απρόσιτες για τις συμβατικές εργασίες εξόντωσης.

Πραγματοποιείται εισαγωγή ενός τοξικού αερίου ή καπνού μέσα σ’ένα  χώρο (κτίριο-σιταποθήκη , container , τρύπες ποντικών κ.λ.π) σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις , ώστε το αέριο ή ο καπνός να γεμίσει όλες τις περιοχές,  με τελικό αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα παράσιτα. Είναι τοξικά σε όλες τις μορφές ζωής, επομένως είναι δυνατό να ελεγχθούν όλα τα στάδια ζωής του παρασίτου (αυγό-προνύμφη-νύμφη-τέλειο).

Η επιλογή του κατάλληλου καπνιστικού κρίνεται αναγκαία όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα και το κόστος της εφαρμογής  αλλα και για την ασφάλεια των ανθρώπων , των ζώων και των φυτών. Ακόμη ένας  λόγος  που είναι σημαντική η επιλογή του καπνογόνου είναι  η  αποφυγή αυτανάφλεξης και  ο περιορισμός της επίδρασης του, στη βλάστηση των σπόρων. Τα καπνιστικά χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση ποικιλίας παρασίτων κάτω από διαφορετικές συνθήκες(θερμοκρασία – στεγανότητα κ.λ.π).