ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Για την καταπολέμηση των Ποντικών (Mus musculus) και των αρουραίων (Rattus)  χρησιμοποιούνται  οικολογικές ή χημικές μέθοδοι.

Οι οικολογικές μέθοδοι  περιλαμβάνουν διάφορες παγίδες σύλληψεως, ενώ στις  χημικές μεθόδους  χρησιμοποιούνται υψηλής αποτελεσματικότητας τρωκτικοκτόνα δεύτερης γενιάς.

Τα δολώματα τοποθετούνται σε ειδικούς δολωματικούς σταθμούς , ανθεκτικοί στις καιρικές συνθήκες εξωτερικών χώρων, διαθέτουν  παράλληλα κλείδωμα ασφαλείας .

Όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται έχουν έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων και από τον Ε.Ο.Φ. Οι εφαρμογές  είναι ακίνδυνες για τους ανθρώπους και τα ζώα καθώς πραγματοποιούνται με ασφάλεια από ειδικό επιστήμονα.