ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Η μικροβιακή απολύμανση πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης (cold fogger)ώστε το απολυμαντικό να κατανεμηθεί σε ολόκληρο τον όγκο των κτιρίων και των χερσαίων μέσων.

Η απολύμανση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υγιεινής στο χώρο και κατά συνέπεια για την ελάττωση των κινδύνων. Ο ρόλος ενός  χημικού  απολυμαντικού είναι να μειώσει τα μικρόβια των  στερεών επιφανειών σε αποδεκτά χαμηλά επίπεδα , χωρίς  να προκαλεί επιβλαβές ή  ανεπιθύμητες παρενέργειες. Οι χώροι  όπου θα εφαρμοστεί το απολυμαντικό θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν το  μέγιστο εντός δυο (2) ωρών από το πέρας της εφαρμογής.

Όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται έχουν έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων και από τον Ε.Ο.Φ. Οι εφαρμογές απολυμάνσεων είναι ακίνδυνες για τους ανθρώπους και τα ζώα καθώς πραγματοποιούνται με ασφάλεια από ειδικό επιστήμονα.